Kontakt

Dane kontaktowe i rejestrowe

ORLEN Transport Sp. z o.o.
ul. Chemików 7
09-411 Płock

Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia XX Wydział Gospodarczy

BDO NR 000054869
KRS Nr 0000858820
NIP:774-30-39-925
REGON: 141244678

Kapitał Zakładowy: 22 727 300,00 zł