O firmie

Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do zawartości serwisu internetowego OTP S.A. są zastrzeżone. Internauta ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego OTP pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw wynikających z rejestracji znaków towarowych należących do OTP S.A.. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób modyfikowana, linkowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody OTP S.A..

OTP dokłada wszelkich starań, aby na bieżąco aktualizować informacje zawarte w serwisie, jednak nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, aktualność oraz kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. OTP zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w części lub całości serwisu bez uprzedzenia. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam internauta. OTP S.A. nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu OTP.