O firmie

Nasza spółka powstała 2008 roku w wyniku konsolidacji sześciu spółek transportowych, które działały w ramach Grupy ORLEN. Nasz potencjał ekonomiczno-organizacyjny umożliwia obsługę największych partnerów na polskim rynku. Posiadamy znaczący udział w krajowym rynku przewozu materiałów niebezpiecznych, a naszym celem jest konsekwentne umacnianie pozycji lidera.

O firmie

Nasze wartości

Jako członek Grupy ORLEN przyjęliśmy czytelne i praktyczne zasady postępowania. Organizujemy naszą działalność oraz relacje pracownicze w oparciu o najlepsze praktyki prawne i biznesowe.

O firmie

Kodeks Etyki

Kodeks Etyki Grupy ORLEN stanowi zestaw aktualnych, czytelnych i praktycznych zasad postępowania, które wyznaczają standardy etyczne, obowiązujące wszystkich pracowników Grupy ORLEN.

Aktualności