02.10.2022

Początek współpracy z Unimot

OTP rozpoczęła pierwsze testowe kursy na zlecenie firmy Unimot. Przewozy testowe dotyczyły transportu biokomponentów pomiędzy terminalami.

UNIMOT w swojej ofercie posiada m.in. bioestry (B100), czyli biopaliwa produkowane na bazie olejów roślinnych, przeznaczone do pojazdów z silnikiem diesla. Mogą być one stosowane jako samoistne paliwo lub jako biokomponent w tradycyjnym oleju napędowym. Spółka nabywa biopaliwa od rodzimych producentów, a następnie eksportuje je do pozostałych krajów Unii Europejskiej.

Biopaliwa to odnawialne źródło energii, w odróżnieniu od paliw kopalnych, takich jak: ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel czy paliwa jądrowe. Ze względu na swoje właściwości, biopaliwa są coraz częściej wykorzystywane w motoryzacji.

Biopaliwa w Polsce opierają się w 90 proc. na surowcach krajowych. Coraz częściej o biopaliwach mówi się jako o paliwach nowej generacji, dlatego też cieszy rozwój przez OTP usług transportowych w tym segmencie rynku.