03.02.2022

Praktyczne szkolenie ze stosowania zbiorowych ochron osobistych

W ostatnim czasie pracownicy naszego warsztatu odbyli praktyczne szkolenie ze stosowania zbiorowych ochron osobistych. Środki ochrony osobistej są niezwykle ważnym elementem w pracy z użyciem narzędzi. Dlatego też dbamy, by takie szkolenia odbywały się cyklicznie.

Warsztat własny spółki realizuje wiele różnorodnych, specjalistycznych zadań zarówno w zakresie napraw, przeglądów okresowych pojazdów jak też produkcji naczep marki OTSA. Jednym z priorytetów jego funkcjonowania jest zapewnienie wysokich standardów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Dlatego też poza wyposażaniem pracowników w nowoczesne środki ochrony, organizujemy dla nich cykliczne szkolenia z praktycznego stosowania tych środków.