19.05.2023

Nasz nowy podopieczny w płockim ZOO

Żółw od kilku lat jest symbolem bezpiecznego realizowania przewozów przez Spółkę, dlatego też w ramach naszej Strategii HSSE, opiekujemy się żółwiami w płockim ZOO. W tym roku zyskaliśmy nowego podopiecznego, żółwia jaszczurowatego, który, w przeciwieństwie do naszych wcześniejszych ulubieńców – żółwi promienistych, zamieszkujących „płocką dżunglę”, jest żółwiem wodnym. 

Wizerunek żółwia opatrzony znakami organiczeń prędkości oraz napisem „szybciej nam nie wolno”, umieszczany na dennicach, stał się już znakiem rozpoznawczym naszych cystern. Prowadzona w ten sposób akcja edukacyjna ma na celu w żartobliwy sposób przypomnienie pozostałym kierowcom o przepisach, zgodnie z którymi limit prędkości dla samochodów ciężarowych na drogach jednojezdniowych wynosi 70 mk/h.

Ideą współpracy z płockim ZOO, poza działaniami na rzecz lokalnej społeczności, jest zwrócenie uwagi osób odwiedzających ogród, w tym również dzieci, na ważne kwestie dotyczące bezpieczeństwa na drogach.