01.08.2023

Rozwijamy ofertę usług warsztatowych

Jednym z ważnych elementów Strategicznego Planu Rozwoju Spółki jest rozszerzenie wachlarza usług warsztatowych, adresowanych do klientów zewnętrznych. W chwili obecnej świadczymy szeroki zakres usług serwisowych, wulkanizacyjnych oraz mycia, zarówno pojazdów osobowych jak i ciężarowych. W naszej ofercie znajdują się również badania i naprawy dozorowe cystern oraz naprawy powypadkowe. 

Wśród inwestycji przeprowadzonych w ostatnim czasie na warsztacie na uwagę zasługuje zakup sprężarki śrubowej oraz komputera diagnostycznego. Zakup nowoczesnej sprężarki śrubowej połączony z modernizacją całej instalacji pneumatycznej zapewnia nieporównywalnie większą energooszczędność w stosunku do dotychczas funkcjonującej instalacji.

Z kolei zakup nowego komputera diagnostycznego do aut osobowych oraz oprogramowania do pojazdów ciężarowych pozwala obsługiwać szeroką gamę pojazdów zarówno osobowych jak i ciężarowych, w tym realizować usługi diagnostyki z kasowaniem błędów.

Celem inwestycji, które prowadziliśmy w ostatnim czasie, poza poprawą standardów i jakości pracy, jest szeroko rozumiany rozwój usług warsztatowych dla klientów zewnętrznych, który przewiduje sukcesywne poszerzanie ich zakresu. W najbliższym czasie planowane jest doposażenie warsztatu w mobilny pojazdów serwisowy, dzięki któremu będziemy mogli usuwać drobne awarie w formie wyjazdu do klienta.