02.02.2024

Kontynuujemy współpracę z płockim ZOO

Jedną z form współpracy z interesariuszami z najbliższego otoczenia na płaszczyźnie troski o przyrodę jest opieka nad żółwiami w płockim ZOO. W tym roku również będziemy ją kontynuować.

Znakiem rozpoznawczym naszych cystern jest rysunek przedstawiający uśmiechniętego żółwia, wokół którego usytuowane są znaki drogowe wskazujące na dopuszczalne prędkości w ruchu drogowym dla pojazdów ciężarowych oraz hasło: „Szybciej nam nie wolno”.

Dlatego też ambasadorami tej akcji informacyjnej w sposób naturalny stały się żółwie w płockim ogrodzie zoologicznym, przy których umieściliśmy tablice z naszym logo oraz rysunkiem cysterny oznakowanej w sposób analogiczny, jak te jeżdżące po drogach.

Pod naszą opieką są obecnie trzy gatunki żółwi, w tym masywny i przyciągający największą uwagę odwiedzających ogród żółw jaszczurowaty. Dzięki współpracy z płockim ZOO realizujemy cele zrównoważonego rozwoju, a w szczególności Cel 15, zgodnie z którym należy objąć ochroną zagrożone gatunki, a jednocześnie mamy możliwość przybliżenia odwiedzającym, w tym rodzinom z dziećmi, jak ważne jest bezpieczeństwo na drodze.