23.05.2024

Spółka na konferencji „Przewóz towarów niebezpiecznych”

Przedstawiciele spółki wzięli udział w IV Konferencji naukowo-technicznej pod hasłem „Przewóz towarów niebezpiecznych” zorganizowanej przez Transportowy Dozór Techniczny. Tematyka konferencji związana była z przewozem towarów niebezpiecznych zarówno drogami, jak i koleją. 

Poruszane były zagadnienia dotyczące między innymi :

  • badań pojazdów do przewozu towarów niebezpiecznych na SKP,
  • rozwoju rynku, infrastruktury oraz transportu wodoru,  
  • przewozu materiałów promieniotwórczych i wybuchowych,
  • spawań i badań nieniszczących pojazdów do transportu towarów niebezpiecznych,
  • transportu towarów niebezpiecznych przez granicę.

Wśród zagadnień poruszanych na konferencji znalazły się również plany ORLENU związane z produkcją wodoru oraz korzyści płynące z zarządzania segmentowego w obszarze składowania i przewozu towarów niebezpiecznych w oparciu o działania podejmowane w Grupie ORLEN.