15.05.2024

Informacja o realizowanej strategii podatkowej przez PGK Trans Polonia za rok 2021 (za okres 1 stycznia 2021 r. – 28 luty 2021 r.)

Zarząd Spółki ORLEN Transport wchodzącej w 2021 roku w okresie 1 stycznia 2021 – 28
lutego 2021 r. w skład Podatkowej Grupy Kapitałowej Trans Polonia (dalej również: „PGK”
lub „PGK Trans Polonia”) jako podmiot reprezentujący podaje do publicznej wiadomości
informację o realizowanej strategii podatkowej przez PGK Trans Polonia za rok podatkowy,
który rozpoczął się 1 stycznia 2021 r. i zakończył się 28 lutego 2021 r.

Więcej informacji znajduje się w załączniku poniżej.

Załącznik: