O firmie

Standardy pracy

Jako firma wiemy, że mamy wpływ na otaczający nas świat. W tej sekcji dowiesz się, jakie zasady przyświecają naszej pracy oraz na co zwracamy uwagę na co dzień.

Ochrona środowiska

Podczas planowania i prowadzenia procesów uwzględnieniamy ochronę środowiska, w szczególności:

 • przestrzegamy obowiązująch przepisów prawa,
 • podejmujemy działania, które zapobiegają awariom,
 • dzielimy się informacjami o wpływie spółki na środowisko,
 • edukujemy naszych pracowników,
 • ograniczamy emisję substancji szkodliwych powstałych w wyniku spalania paliw.
O firmie

My i społeczeństwo

Jesteśmy częścią społeczeństwa, w którym funkcjonujemy. Dlatego dążymy do budowania trwałych, opartych na partnerstwie i zaufaniu relacji z lokalnymi społecznościami. Staramy się, by nasze zaangażowanie w sprawy lokalne było jak największe, a nasze wsparcie podnosiło jakość życia mieszkańców.

Podczas całego procesu transportu materiałów niebezpiecznych nasi kierowcy pracują zgodnie ze ściśle określonymi normami. Kierowcy są wyposażeni w kompletny ubiór o właściwościach antyelektrostatycznych oraz sprzęt ochrony osobistej. Ponadto bezwzględnie stosujemy się do obowiązujących przepisów.

Na co dzień:

 • przestrzegamy przepisów ruchu drogowego oraz przepisów transportu materiałów niebezpiecznych,
 • nie zanieczyszczamy środowiska,
 • szanujemy innych użytkownikom dróg, a w razie wypadku oferują swoją pomoc,
 • rozmawiamy z klientami – zawsze szukamy możliwości współdziałania,
 • zgłaszamy wszelkie niebezpieczne i zagrażające środowisku zdarzenia.

Health Safety Security Environment (zdrowie, bezpieczeństwo, ochrona, środowisko) – za tymi słowami kryją się obszary, o które szczególnie dbamy i w które angażujemy wszystkich naszych pracowników. Normy i zasady wdrażane w ramach HSSE mają na celu wyeliminowanie wszelkich zagrożeń związanych z naszą działalnością.

Główne założenia:

 • stosujemy rozwiązania, które pozwalają na zapewnienie bezpiecznych i zdrowych warunków pracy,
 • przestrzegamy zasad organizacyjno-technicznych, które zmierzają do wyeliminowania wypadków oraz innych zdarzeń,
 • stosujemy technologie i rozwiązania organizacyjne zgodne ze standardami, które charakteryzują tzw. najlepszą dostępną technikę,
 • odpowiedzialnie zarządzamy ryzykiem procesowym oraz innymi elementami zarządzania bezpieczeństwem,
 • redukujemy ilość odpadów, ścieków oraz poziom ich emisji,
 • inspirujemy się nawzajem do codziennej troski o wspólne bezpieczeństwo, zgłaszania wypadków, awarii, wniosków dotyczących poprawy stanu bezpieczeństwa,
 • rozwijamy swoje kompetencje dzięki systemowi szkoleń i dokształcania;
 • otwarcie informujemy o występujących zagrożeniach, stosowanych środkach bezpieczeństwa i ochrony pracowników;
 • prowadzimy okresowe przeglądy systemów zarządzania bezpieczeństwem.