10.06.2024

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego

Ogłasza się wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko Członka Zarządu ORLEN Transport sp. z o.o.​

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa w dniu 18.06.2024 r. Szczegóły ogłoszenia oraz aplikowania znajdują się tutaj.